Andar en bicicleta

Bisiklet sürmek

Aşağıdaki kullanımların üçü de bisiklet sürmek, bisikletle gitmek anlamlarında kullanılmaktadır. Aralarında bölgesel veya ülkesel kullanım farkları bulunmaktadır. Ayrıca günlük kullanımda bicicleta yerine bici kelimesi de kullanılabilmektedir.


Andar en bicicleta
Montar en bicicleta
Ir en bicicleta

Örneğin İspanya‘da “montar en bicicleta” yaygın olarak kullanılmaktayken, Şili‘de “andar en bicicleta” veya “ir en bicicleta” ve Arjantin‘de ise “andar en bicicleta” en yaygınıdır.


Ando en bicicleta a la oficina cada día – Ben ofise her gün bisikletle giderim.


Monto en bicicleta a la oficina cada día – Ben ofise her gün bisikletle giderim.


Voy en bicicleta a la oficina cada día – Ben ofise her gün bisikletle giderim.