Tag Archive : düzenli fiiller

Geniş Zaman: Düzenli Fiiller

“Geniş Zaman: Düzenli Fiiller – El Tiempo Presente: Verbos Regulares”

İspanyolca‘da mastar hâlindeki fiiller 3 gruba ayrılmaktadır:

1- Sonu “-ar” ile bitenler.

hablar (konuşmak), trabajar (çalışmak), comprar (satın almak), llamar (aramak, çağırmak), …

2- Sonu “-er” ile bitenler.

comer (yemek), beber (içmek), aprender (öğrenmek), comprender (anlamak), …

3- Sonu “-ir” ile bitenler.

vivir (yaşamak), decidir (karar vermek), describir (tanımlamak), sufrir (acı çekmek), …

3 gruba ayrılan mastar hâlindeki fiillerin geniş zaman çekim ekleri aşağıdaki tablolarda örneklerini görebileceğiniz şekildedir. Öncelikle sonlarından “-ar, -er ve -ir” mastar ekleri silinir ve sonrasında şahıs ekleri eklenir.

“-ar” kategorisindeki düzenli fiillerin tamamının çekimi “hablar” fiilinin tablosundaki gibidir.

Hablar konuşmak geniş zaman

“-er” kategorisindeki düzenli fiillerin tamamının çekimi “comer” fiilinin tablosundaki gibidir.

comer yemek geniş zaman

“-ir” kategorisindeki düzenli fiillerin tamamının çekimi “vivir” fiilinin tablosundaki gibidir.

vivir yaşamak geniş zaman

KULLANIMI:

1- Geniş zaman; bilgilendirmeler, tanımlamalar yapılırken ve genel gerçekler ifade edilirken:

El banco abre a las 8:00. (Banka saat 8’de açılır.)
Dos y dos suman cuatro. (İki iki daha dört eder.)
Ahmet vive en İzmir y yo vivo en Ankara. (Ahmet İzmir’de yaşıyor/yaşar ve ben Ankara’da yaşıyorum/yaşarım.)

2- Alışkanlık olarak veya sıklıkla gerçekleştirdiğimiz eylemler hakkında konuşurken:

En mi casa comemos a las 3. (Bizim evimizde/Bizim evde/Benim evimde saat 3’te yeriz/yemek yeriz.)
Los sábados también trabajo. (Cumartesileri ben de çalışıyorum/çalışırım.)

3- Talimat ve direktif verilirken:

Para hablar por teléfono, primero levantas el auricular. (Telefon ile konuşmak için, öncelikle ahizeyi kaldırınız.)

4- Gelecek hakkında konuşurken:

En junio termino el curso y vamos de vacaciones. (Haziran’da kurs bitiyor/biter/bitecek ve biz tatile gidiyoruz/gideceğiz/gideriz.)

GRM-005