Tag Archive : geniş zaman

Geniş Zaman: Düzenli Fiiller

“Geniş Zaman: Düzenli Fiiller – El Tiempo Presente: Verbos Regulares”

İspanyolca‘da mastar hâlindeki fiiller 3 gruba ayrılmaktadır:

1- Sonu “-ar” ile bitenler.

hablar (konuşmak), trabajar (çalışmak), comprar (satın almak), llamar (aramak, çağırmak), …

2- Sonu “-er” ile bitenler.

comer (yemek), beber (içmek), aprender (öğrenmek), comprender (anlamak), …

3- Sonu “-ir” ile bitenler.

vivir (yaşamak), decidir (karar vermek), describir (tanımlamak), sufrir (acı çekmek), …

3 gruba ayrılan mastar hâlindeki fiillerin geniş zaman çekim ekleri aşağıdaki tablolarda örneklerini görebileceğiniz şekildedir. Öncelikle sonlarından “-ar, -er ve -ir” mastar ekleri silinir ve sonrasında şahıs ekleri eklenir.

“-ar” kategorisindeki düzenli fiillerin tamamının çekimi “hablar” fiilinin tablosundaki gibidir.

Hablar konuşmak geniş zaman

“-er” kategorisindeki düzenli fiillerin tamamının çekimi “comer” fiilinin tablosundaki gibidir.

comer yemek geniş zaman

“-ir” kategorisindeki düzenli fiillerin tamamının çekimi “vivir” fiilinin tablosundaki gibidir.

vivir yaşamak geniş zaman

KULLANIMI:

1- Geniş zaman; bilgilendirmeler, tanımlamalar yapılırken ve genel gerçekler ifade edilirken:

El banco abre a las 8:00. (Banka saat 8’de açılır.)
Dos y dos suman cuatro. (İki iki daha dört eder.)
Ahmet vive en İzmir y yo vivo en Ankara. (Ahmet İzmir’de yaşıyor/yaşar ve ben Ankara’da yaşıyorum/yaşarım.)

2- Alışkanlık olarak veya sıklıkla gerçekleştirdiğimiz eylemler hakkında konuşurken:

En mi casa comemos a las 3. (Bizim evimizde/Bizim evde/Benim evimde saat 3’te yeriz/yemek yeriz.)
Los sábados también trabajo. (Cumartesileri ben de çalışıyorum/çalışırım.)

3- Talimat ve direktif verilirken:

Para hablar por teléfono, primero levantas el auricular. (Telefon ile konuşmak için, öncelikle ahizeyi kaldırınız.)

4- Gelecek hakkında konuşurken:

En junio termino el curso y vamos de vacaciones. (Haziran’da kurs bitiyor/biter/bitecek ve biz tatile gidiyoruz/gideceğiz/gideriz.)

GRM-005
 

Geniş Zaman: Düzensiz Fiiller

“Geniş Zaman: Düzensiz Fiiller – El Tiempo Presente: Verbos Irregulares”

İspanyolca’da düzensiz fiiller, en fazla kafa karıştıran konulardan biridir. Ancak düzensiz fiiller de kendi aralarında belli bir düzene sahiptir.

1- Düzensiz fiillerin geniş zaman çekimlerinin daha kolay anlaşılabilmesi ve üstesinden gelinebilmesi için, öncelikle bir kısım düzensiz fiiller, ses değişimlerine göre dört farklı sütunda ele alınabilir:

ispanyolca geniş zaman düzensiz fiiller

İspanyolca Geniş Zaman: Düzensiz Fiiller

Sütunlara göre bazı örnek düzensiz fiiller:

(1) – querer, cerrar, comenzar, empezar, entender, perder, pensar, merendar
(2) – poder, encontrar, volver, dormir, sonar, costar, recordar
(3) – pedir, servir
(4) – jugar

Fiillerin anlamlarını www.spanishdict.com veya herhangi bir İspanyolca sözlük aracılığı ile öğrenip, bu esnada pratik yapabilirsiniz.

2- Bazı fiillerde düzensizlik sadece 1. tekil şahıs için geçerlidir:

Bazı örnekler:

coger (almak): cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen

conocer (tanımak, tanışmak, buluşmak): conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen

dar (vermek): doy, das, da, damos, dáis, dan

hacer (yapmak): hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

poner (koymak): pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen

traer (getirmek): traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen

saber (bilmek): , sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

salir (ayrılmak): salgo, sales, sale, salimos, salís, salen

3- Bazı düzensiz fiiller de yine kendilerince bir düzen içerisinde olmakla birlikte düzensiz çekim alırken; 1. tekil şahısları daha farklı çekimlenmektedir.

Bazı örnekler:

decir (söylemek): digo, dices, dice, decimos, decís, dicen

oír  (duymak): oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen

tener (sahip olmak): tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

venir (gelmek): vengo, vienes, viene, venimos, venis, vienen

4- Bazı düzensiz fiillerin tüm çekimlerinde bir düzensizlik söz konusudur ve ezber gerektirmektedir.

Örneğin;

ir (gitmek): voy, vas, va, vamos, vais, van

Geniş zamanda düzensiz fiillerin kullanım alanları, düzenli fiillerin kullanım alanları ile aynıdır. Kullanım alanları için BURADAN geniş zaman düzenli fiiller başlığına göz gezdirebilirsiniz.


Sayfayı paylaşarak konunun daha çok kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz. Soru, görüş, düzeltmeler ve eklemeleri aşağıdaki yorum panelinden iletebilirsiniz.

GRM-006

Ser Fiili: Geniş Zaman

” ‘Ser’ fiili: Geniş zaman – Verbo ‘Ser’: Presente “

Ser - Olmak fiili geniş zaman

KULLANIM ALANLARI:

1- Bir kişiyi veya şeyi tanımlama/Bir kişinin veya şeyin kimliğini belirleme:

Ésta es Selin y éste es Ali. (Bu Selin ve bu Ali(dir).)

Ali: ¿Qué es este edificio? (Bu bina ne(dir)?)
Selin: Es un museo. (Bir müze(dir).)

Mi padre es alto y moreno. (Benim babam uzun ve esmer(dir).)

2- Meslek ve uzmanlık alanları:

Ali es abogado. (Ali avukat(tır).)
eres un/una estudiante. (Sen bir öğrencisin(dir).)

3- Tabiiyet/orijin:

Ali es turco y José es español, son amigos. (Ali Türk ve José İspanyol(dur), onlar arkadaş(tır).)

4- Sahiplik/Aidiyet:

Las llaves son de Ali. (Anahtarlar Ali’nin(dir).)

 
 
GRM-002

Geniş Zaman: SER, ESTAR, TENER

“Geniş Zaman: Ser, Estar, Tener

El Tiempo Presente: Ser, Estar, Tener”

olmak, sahip olmak fiilleri

Geniş Zaman Çekimleri: SER, ESTAR, TENER

SER (olmak) Fiili

1- Karakteristik özellikleri ifade etmek için kullanılır (Karakter, boyut, renk, madde ve cisim özelliği, görünüş gibi…):

Mi cuarto es pequeño. (Benim odam küçük[tür].)
Mis hermanos son simpáticos. (Benim kardeşlerim sempatik[tir].)
La silla no es de plástico, es de hierro. (Sandalye plastik değil, demir[dir].)

2- Milliyet, tabiiyet, meslek, sahiplik konularında ve ayrıca tanımlama yapılırken veya bir değer verme durumu söz konusu olduğunda kullanılır:

Mis vecinos no son Turcos. (Komşularım Türk değil[dir].)
Él es arquitecto y ella es profesora. (O [erkek] bir mimar ve o [kız] bir profesör[dür].)
Esto es mío. (Bu benim[dir].)
Mi pais es encantador. (Benim ülkem güzel/sevimli[dir].)
Estos pantalones son nuevos. (Bu pantolon yeni[dir].)

ESTAR (olmak) Fiili

1- Yer veya konum bildirirken, geçici veya değişken koşullardan bahsederken, sağlık ve ruhsal durumları ifade ederken kullanılır:

Kızılay está en el centro de Ankara. (Kızılay, Ankara’nın merkezinde[dir].)
Estos zapatos están viejos. (Bu ayakkabılar eski[dir].)
Ali está enfadado con su madre. (Ali annesine kızgın[dır].)


TENER (sahip olmak) Fiili

1- Genellikle insanlarla veya nesnelerle ilgili olarak yapılan açıklamalarda, sahiplik bildiren ifadeler için kullanılır:

Ali tiene el pelo corto y rubio. (Ali kısa sarı saça sahip[tir]/Ali’nin kısa sarı saçı var[dır]/Ali’nin saçları kısa ve sarı[dır].)
Selin tiene los ojos azules. (Selin mavi gözlere sahip[tir]/Selin’in mavi gözleri var[dır]/Selin’in gözleri mavi[dir].)

2- Özellikle açlık, susuzluk, üşüme, sıcaklama, acı, korku, rüya görme gibi fiziksel ve ruhsal olarak sahip olunan durumlar ifade edilirken kullanılır:

Tengo sed. (Susadım./Susuzluğa sahibim.)
Tengo hambre. (Acıktım./Açlığa sahibim.)

3- Yaş belirtmek için kullanılır:

Mi madre tiene 46 años. (Annem 46 yaşında[dır]./Annem 46 yaşa sahip[tir].)

GRM-008