Tag Archive : düzensiz fiiller

Geniş Zaman: Düzensiz Fiiller

“Geniş Zaman: Düzensiz Fiiller – El Tiempo Presente: Verbos Irregulares”

İspanyolca’da düzensiz fiiller, en fazla kafa karıştıran konulardan biridir. Ancak düzensiz fiiller de kendi aralarında belli bir düzene sahiptir.

1- Düzensiz fiillerin geniş zaman çekimlerinin daha kolay anlaşılabilmesi ve üstesinden gelinebilmesi için, öncelikle bir kısım düzensiz fiiller, ses değişimlerine göre dört farklı sütunda ele alınabilir:

ispanyolca geniş zaman düzensiz fiiller

İspanyolca Geniş Zaman: Düzensiz Fiiller

Sütunlara göre bazı örnek düzensiz fiiller:

(1) – querer, cerrar, comenzar, empezar, entender, perder, pensar, merendar
(2) – poder, encontrar, volver, dormir, sonar, costar, recordar
(3) – pedir, servir
(4) – jugar

Fiillerin anlamlarını www.spanishdict.com veya herhangi bir İspanyolca sözlük aracılığı ile öğrenip, bu esnada pratik yapabilirsiniz.

2- Bazı fiillerde düzensizlik sadece 1. tekil şahıs için geçerlidir:

Bazı örnekler:

coger (almak): cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen

conocer (tanımak, tanışmak, buluşmak): conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen

dar (vermek): doy, das, da, damos, dáis, dan

hacer (yapmak): hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

poner (koymak): pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen

traer (getirmek): traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen

saber (bilmek): , sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

salir (ayrılmak): salgo, sales, sale, salimos, salís, salen

3- Bazı düzensiz fiiller de yine kendilerince bir düzen içerisinde olmakla birlikte düzensiz çekim alırken; 1. tekil şahısları daha farklı çekimlenmektedir.

Bazı örnekler:

decir (söylemek): digo, dices, dice, decimos, decís, dicen

oír  (duymak): oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen

tener (sahip olmak): tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

venir (gelmek): vengo, vienes, viene, venimos, venis, vienen

4- Bazı düzensiz fiillerin tüm çekimlerinde bir düzensizlik söz konusudur ve ezber gerektirmektedir.

Örneğin;

ir (gitmek): voy, vas, va, vamos, vais, van

Geniş zamanda düzensiz fiillerin kullanım alanları, düzenli fiillerin kullanım alanları ile aynıdır. Kullanım alanları için BURADAN geniş zaman düzenli fiiller başlığına göz gezdirebilirsiniz.


Sayfayı paylaşarak konunun daha çok kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz. Soru, görüş, düzeltmeler ve eklemeleri aşağıdaki yorum panelinden iletebilirsiniz.

GRM-006