Estar ve Hay

Estar ve Hay – Estar y Hay

Bir önceki konuda (buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz) anlatılan “ser” fiili de “estar” fiili gibi “olmak” anlamına gelmektedir; ancak İspanyolca’da bu iki fiilin kullanım alanları farklıdır. “Ser” fiili konusundaki derse göz atarak görebileceğiniz gibi bu fiil, tanımlayıcı özellikler ve değişmesi zor olan durumlar için kullanılırken; “estar” fiili, bunun aksine daha çok değişken ve geçici durumları ifade ederken kullanılır.

İki fiil arasındaki fark, şu örneklerle daha iyi anlaşılabilir:

[Yo] Estoy aburrido. ([Ben] Sıkılıyorum.)
[Yo] Soy [un] aburrido. ([Ben] Sıkıcıyım/Sıkıcı bir insanım.)

[Yo] Estoy borracho. ([Ben] Sarhoşum.)
[Yo] Soy [un] borracho. ([Ben] Alkoliğim/Alkolik bir insanım.)

A-) ESTAR:

Estar - Olmak fiili geniş zaman

¿Dónde están las llaves? (Anahtarlar nerede?)
Están en la mesa. (Masanın üzerindeler.)

El banco está cerrado. (Banka kapalı.)

¿Cómo está Carlos? (Carlos nasıl?)
Él está enfermo. ([O] Hasta[dır].)

KULLANIMI:

1- Yer bildirimlerinde:

Las llaves están en la mesa. (Anahtarlar masanın üzerinde[dir].)
¿Está tu padre en casa? (Baban evde mi?)
Estoy aquí. (Buradayım.)

2- Değişken koşul ve durumlardan bahsederken:

Carlos está enfermo. (Carlos hasta[dır].)
Mi marido ahora está más delgado. (Kocam şimdi daha zayıf.)
Tu habitación está sucia. ([Senin] Odan kirli[dir].)

B-) HAY:

¿Qué hay en la nevera? (Buzdolabında ne var?)
Sólo hay un huevo y leche. (Sadece bir yumurta ve süt var.)

KULLANIMI:

1- İnsanların, hayvanların, mekânların veya nesnelerin var olduklarından ya da var olmadıklarından bahsederken:

¿Hay alguna farmacia por aquí cerca? (Yakınlarda hiç eczane var mı?)
Si quieres beber algo, hay leche en la nevera. (Eğer bir şey içmek istersen, dolapta süt var.)
No hay leche para todos. (Herkes için/Herkese yetecek kadar süt yok.)
Mira, allí hay un banco. (Bak, orada bir banka var.)

2-  “El/la/los/las” artikel/belirteçleri asla “hay” ile birlikte kullanılmazlar.

En mi calle hay el un parque. (Benim sokağımda/Bizim sokakta bir park var.)

C-) HAY / ESTAR:

İsimler, “HAY” ile birlikte kullanıldıklarında hiçbir zaman sahiplik eklerini almazlar. (mi/mis, tu/tus, su/sus, nuestro/nuestros/nuestra/nuestras, vuestro/vuestra/vuestros/vuestras); ancak “ESTAR” ile kullanıldığında alabilirler.

Aquí hay mi pasaporte. (Hatalı kullanım)
Aquí está mi pasaporte. (Mi pasaporte está aquí.) ([Benim] Pasaportum burada[dır].)
Aquí hay un pasaporte. (Hay un pasaporte aquí.) (Burada bir pasaport var.)

 

Sayfayı paylaşarak konunun daha çok kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz. Soru, görüş, düzeltmeler ve eklemeleri aşağıdaki yorum panelinden iletebilirsiniz.
 
GRM-003