Muy ve Mucho

Muy ve Mucho

Kullanımları ve Farkları

Bu yazımızda İspanyolca’da muy ve mucho arasındaki farkları ve nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz.

Muy ve mucho kelimelerinin ikisi de “çok“, “fazla“, “çok fazla” gibi anlamlara sahip olabilmektedir.

Muy

  • Nitelikten, karakteristikten veya bir işin nasıl yapıldığından bahsederken kullanılır. Bahsedilen şeyin derecesini artırmak için kullanılır.
  • Genellikle “nasıl?”, “hangi şekilde?” ve bazen de yer bildirimlerinde “ne kadar?” gibi sorulara cevap verebilir.
  • Femenino ya da masculino formları yoktur. Her zaman muy şeklinde kullanılır.
  • Tekil ve çoğul formları yoktur. Her zaman muy şeklinde kullanılır.
  • Muy tek başına kullanılmamaktadır.

Genellikle muy + sıfat şeklinde karşılaşabiliriz.

  El es muy inteligente. – O çok zekidir. (Onun ne kadar zeki olduğunu, zeki olmasının niteliğini tanımlıyoruz. Zekiliğinin derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  Tú hablas español muy rápido. – Çok hızlı İspanyolca konuşuyorsun. (Ne şekilde, nasıl İspanyolca konuştuğunu tanımlıyoruz. Konuşmasının hızının derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  Estoy muy enojado.  – Çok kızgınım. (Kızgınlığımın niteliğini tanımlıyoruz. Kızgınlığımın derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  El banco está muy cerca. – Banka çok yakındadır. (Bankanın ne kadar yakında olduğunu tanımlıyoruz. Bir anlamda da yakınlığının niteliğini tanımlıyoruz. Yakınlığın derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  Ali es muy ricoAli çok zengindir. (Alinin zenginliğinin niteliğini tanımlıyoruz. Zenginliğinin derecesini artırarak belirtiyoruz.)

Muy ile kulanılmış bazı örnekler:

Muy cerca
Muy lejos
Muy bien
Muy mal
Muy rápido
Muy grande
Muy pequeño
Muy inteligente
Muy bonita
Muy guapo

Mucho

  • Nicelik ve miktarı tanımlarken kullanılır.
  • Sıfat olarak kullanıldığında tekil ve çoğul formlarına, femenino ve masculino formlarına girebilmektedir. (Mucho, mucha, muchos, muchas)
  • Zarf olarak kullanıldığında her zaman mucho olarak kullanılmaktadır.
  • Mucho bazı durumlarda tek başına kullanılabilmektedir.

mucho + isim

  Ali es muy rico. Él tiene mucho dinero. – Ali çok zengindir. Onun çok parası vardır. (Paranın miktarını, niceliğini belirtiyoruz.)

  Hay muchas manzanas aquí – Burada çok fazla elma vardır. (Elmanın miktarını, niceliğini belirtiyoruz.)

  Mi hija tiene muchos zapatosKızımın çok fazla ayakkabısı vardır. (Ayakkabıların miktarını, niceliğini belirtiyoruz.)

Fiil + mucho

  (Yo) trabajo mucho(Ben) çok fazla çalışıyorum. (Burada mucho zarf olarak kullanılmakta ve herhangi bir tekil/çoğul ya da eril/dişil forma girmemektedir.)

Bu durum aşağıdaki örnekle karıştırılmamalıdır. Çünkü mucho + isim yapısı kullanılmıştır.

  (Yo) tengo mucho trabajo (Benim) çok fazla işin var. (Burada mucho sıfat olarak kullanılmakta ve sahip olduğum işin miktarını, niceliğini belirtmektedir.)

 

Mucho‘nun zıttı poco‘dur.

  Mucho, mucha, muchos, muchas – Poco, poca, pocos, pocas

Mucho’nun bazı ifadelerde kalıp olarak kullanıldığı görülebilir.

  Muchas gracias – Çok teşekkürler
  Mucho gusto – Tanıştığımıza memnun oldum