Category Archive : Temel Bilgiler

Kahve Siparişi

un café solo – sütsüz kahve
Un café solo por favor. – Sütsüz kahve lütfen.

un café con leche – sütlü kahve
Un café con leche, gracias. – Sütlü kahve, teşekkürler.

un bocadillo – sandviç
Yo quiero un bocadillo de jamón. – Jambonlu sandviç istiyorum.
Yo quiero… – … istiyorum.
Yo quiero una torta, gracias. – Bir sandviç istiyorum, teşekkürler.
Yo quiero un café con leche. – Bir sütlü kahve istiyorum.

Para mí… – Bana…
Para mí un pan con queso, por favor. – Bana peynirli sandviç lütfen.
Para mí un café con leche, por favor. – Bana sütlü bir kahve lütfen.

İspanya’da ve Latin Amerika ülkelerinde kahve ve sandviç için kullanılan ifadeler farklılaşabilmektedir.

sade kahvesütlü kahve
İspanya café solo café con leche
Meksika café latte
Kolombiya tinto perico / pintado
sandviç
İspanya bocadillo
Meksika torta
Arjantin sándwich
Venezuela pan

“Tú” ve “Usted”

Arkadaşlarımızla/samimi olduğumuz kişilerle ve büyüklerimizle/yöneticilerimizle konuşurken farklı hitap şekilleri kullanırız.

Örneğin, bir arkadaşımızla konuşurken:

Hola Halil, ¿cómo estás?
(Selam Halil, nasılsın?)

Muy bien, ¿y ?
(Çok iyi, ya sen?)

Ancak saygı göstermemiz gereken bir kişi ile konuşurken:

Hola, ¿cómo está usted?
(Merhaba, nasılsınız?)

Muy bien, ¿y usted?
(Çok iyi, ya siz?)

Ek bilgi:

İspanya’da usted zamiri genellikle resmi ve benzer durumlarda ve bizden büyük kişiler ile konuşurken kullanılır.

Latin Amerika’da ise usted zamiri İspanya’dakinden daha sık kullanılmaktadır. Samimi olduğumuz kişiler için de usted kullanıldığını sık sık duyarız.

Nasılsın?

¿Cómo estás? – Nasılsın?
¿Cómo está usted? – Nasılsın? – resmî ve tekil
Muy bien. – Çok iyi.
Muy bien, ¿y tú? – Çok iyi, ya sen?

Regular. – Eh işte.

cansado / cansada – yorgun
Estoy un poco cansada. – Biraz yorgunum.

estresado / estresada – stresli
Estoy un poquito estresado. – Birazcık stresliyim.

¿Qué tal? – Nasılsın?
Bien, gracias. – İyiyim, teşekkürler.

İspanyolca Tanışma

Hola, Me llamo Merve. ¿Y tú? – Merhaba, Benim adım Merve. Ya senin?

Me llamo Hasan. – Benim adım Hasan

Encantado. / Encantada. – Memnun oldum

  • Erkekler “encantado“, kadınlar ise “encantada” der.
harfler

İspanyolca Alfabe – Harflerin Okunuşu

Vurgu ve aksan dersinin ilk bölümü olan, harflerin telaffuzları ile ilgili kaydımızı Youtube linki aracılığı ile izleyebilirsiniz.

İspanyolca Sayılar

 

Unidades Decenas Centenas Millares
0- cero
1- uno
2- dos
3- tres
4- cuatro
5- cinco
6- seis
7- siete
8- ocho
9- nueve
10- diez
11- once
12- doce
13- trece
14- catorce
15- quince
16- dieciséis
17- diecisiete
18- dieciocho
19- diecinueve
20- veinte
30- treinta
40- cuarenta
50- cincuenta
60- sesenta
70- setenta
80- ochenta
90- noventa
100- cien
200- doscientos, as
300- trescientos, as
400- cuatrocientos, as
500- quinientos, as
600- seiscientos, as
700- setecientos, as
800- ochocientos, as
900- novecientos, as
1000- mil
2000- dos mil
3000- tres mil
4000- cuatro mil
5000- cinco mil
6000- seis mil
7000- siete mil
8000- ocho mil
9000- nueve mil

2 basamaklı sayıları devam ettirmek için:

(20’li sayıların kendine has bir düzeni bulunuyor.)
21- veintiuno
22- veintidós

29- veintinueve

31- treinta y uno
32- treinta y dos

39- treinta y nueve

41’den 99’a kadar olan sayılar için de 30’lu sayılardaki yöntemi kullanıyoruz.

100’lü sayıları yazarken ise

100- cien
101- ciento uno
102- ciento dos
….
109- ciento nueve

Ciento her zaman masculino formda kullanılmaktadır. Ancak 200-900‘lü diğer sayılar feminine olarak da kullanılabilmektedir. Yani sonlarındaki -os kısmı -as olabilmektedir.

Lo Siento – Üzgünüm

İspanyolcada karşımızdaki kişiye üzgün olduğumuzu ifade etmenin bazı yolları mevcuttur. Fakat bunların her biri kendi aralarında farklılık gösterir. Yolda yürürken birisine yanlışlıkla çarptığınızda kullanmanız gereken ifade ile bir arkadaşınızın doğum gününü kutlamayı unuttuğunuzda kullanmanız gereken ifade, yani vermek istediğiniz duygu farklı olabilir.

Sentir: Hissetmek
Lo siento: Üzgünüm
Perdón: Pardon
No importa: Önemli değil
No pasa nada: Önemli değil
Te perdono: Sorun değil (Affettim anlamında)

Örneğin birine yol sorarken veya yanlışlıkla çarptığımızda ve bu gibi karşı tarafa rahatsızlık verdiğimiz anlık durumlarda perdón ifadesini kullanmak doğrudur. Lo siento ifadesi ise bir üzüntü hissini yansıtmaktadır.

Perdón, ¿me podrías ayudar?
Pardon, bana yardımcı olabilir misiniz?

Lo siento, perdóname.
Üzgünüm, beni affet.

KLM-019

No Entiendo – Anlamıyorum

İspanyolcada karşınızdakinin size ne dediğini anlamadığınızda kullanabileceğiniz ifadeler:

No entiendo: Anlamıyorum
No comprendo: Anlamıyorum
No lo entiendo: Onu (bir şeyi) anlamıyorum
No te entiendo: Seni anlamıyorum.
No le entiendo: Onu (erkek) anlamıyorum.
No la entiendo: Onu (kadın) anlamıyorum.

Entendemos el inglés.
İngilizce anlıyoruz.

Ojalá me comprendáis bien.
Beni iyi anladığınızı umuyorum.

Creo que te entendí mal.
Sanırım seni yanlış anladım.

KLM-018

Adiós – Güle Güle

İspanyolcada karşınızdaki kişi veya kişilerle vedalaşmak için aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz:

Adiós: Güle güle
Hasta mañana: Yarın görüşürüz
Hasta luego: Sonra görüşürüz
Hasta la vista: Görüşmek üzere
Nos vemos: Görüşürüz

Adiós ifadesi yaygın olarak kullanılmakla birlikte, eğer karşınızdaki kişiyi tekrar görmeyi ummuyoranız kullanılması daha kibar olan bir ifadedir. Daha sonra görüşeceğiniz bir kişi ile vedalaşıyorsanız diğer ifadeleri tercih etmeniz daha hoş olacaktır.

İspanya’da Galicia bölgesinde “chao“, Basque bölgesinde de “abur” ifadeleri de kullanılmaktadır. Fakat daha çok gençler arasında kullanımları yaygındır.

İspanya’da vedalaşırken Türkiye’de de genellikle olduğu gibi yakın görülen kişilerle iki yanaktan öperek vedalaşılabilir. Bu, kadınlar arasında erkeklerden daha yaygındır.

 

KLM-017

De Nada – Bir Şey Değil

DE NADA – Bir şey değil

İspanyolcada size teşekkür edildiğinde karşılığında kullanabileceğiniz ifadeler:

 

De nada: Bir şey değil
No hay de qué: Bir şey değil
No tiene importancia: Önemli değil
Encantado: Zevkle
Un placer: Zevkle

Gracias por tu ayuda.

Yardımın için teşekkürler.

KLM-016

Gracias – Teşekkürler

GRACIAS – Teşekkürler

Aşağıdaki örneklerde teşekkür etmenin İspanyolcadaki farklı kullanımlarını bulabilirsiniz. Ancak “gracias” kelimesi bunlardan en yaygın ve evrensel olarak kullanılanıdır. Karşınızdakine birçok durumda teşekkürlerinizi sunarken bu ifadeyi kullanabilirsiniz.

Gracias: Teşekkürler
Muchas gracias: Çok teşekkürler
Te doy las gracias: Sana teşekkürlerimi sunarım
Te lo agradezco: (Onun için) teşekkür ederim

 

KLM-015

İspanyolca’da Vurgu – Aksan

İspanyolca’da Vurgu ve Aksan / El Acento en Español

İspanyolca’da aksanlı harfler (á, é, í, ó, ú) iki amaçla kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, kelimeler okunurken hangi hece üzerinde vurgu yapılması gerektiğinin bilinmesi; ikincisi ise, yazılışları aynı olan kelimelerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktır.

KULLANIMI:

1- Eğer aksanlı harflerden biri kelime içerisinde kullanılmamışsa, vurgu;

  • (a, e, i, o, u) seslileri ile veya (n, s) sessizleri ile biten kelimelerde vurgu, sondan bir önceki hecededir.

Como (yerim/yiyorum) – [“KOO – mo” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.]

Comen (yerler/yiyorlar)[“KOO – men” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.]

  • (n, s) sessizleri dışında herhangi bir sessiz harf ile biten kelimelerde vurgu, son hecededir.

Comer (yemek {mastar}) – [“ko – MEER/MERR” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.] (Mastar hâlindeki fiillerde vurgu her zaman son hecededir.)

Ciudad (şehir) – [“siu – DAAD” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.]

2- Eğer aksanlı harflerden biri (á, é, í, ó, ú) kelime içinde kullanılmışsa, vurgu o hecededir:

Caminó (o yürüdü) – [“ka – mi – NOO” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.]

Canción (şarkı) – [“kan – si – ONN/OON” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.]

Propósito (amaç) – [“pro – POO – si – to” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.]

Día (gün) – [“Dİİ – a” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.] (Eğer bu kelimede aksanlı bir harf olmasaydı, tek hece gibi, “DİA / DYA” şeklinde vurgulanacaktı.)

Comió (o yedi) [“ko – mi – OO” şeklinde okunur. Dinlemek için tıklayınız.] (Eğer bu kelimede aksanlı bir harf olmasaydı, i ve o (veya u ve o’nun bir araya geldiği örnekler) tek hece olarak, “KOO – mio” şeklinde okunacaktı ve vurgu sondan bir önceki hecede olacaktı.)

3- Aynı şekilde yazılan kelimeleri birbirinden ayırmak için vurgu işaretleri (aksan) kullanılır;

  • Soru bildiren kelimeler yazılırken, eklerin yerini tutan diğer kelimelerle karışmaması için aksan kullanılır:
¿adónde? nereye? adonde .. -a, -e
¿cómo? nasıl? como nasıl.., ..gibi
¿cuál? hangi? cual ..-en, -diği
¿cuándo? ne zaman?
cuando .. -dığında
¿cuánto(s)? ne kadar? cuanto(s) .. kadar
¿dónde? nerede? donde ..-de, -da
¿qué? ne, nasıl? que .. -en, -diği
¿quién(es)? kim, kimi, kime? quien .. -en, -diği

Cuándo vamos? (Ne zaman gidiyoruz?)
Vamos cuando vengan. (Geldiklerinde gidiyoruz/Geldikleri zaman gidiyoruz.)

  • Yazılışı aynı, ancak anlamları farklı kelimeleri birbirinden ayırmak için aksan kullanılır:
vermek fiili emir kipi (dar) de -den, -dan
él o, ona, onu…
el eril artikel/belirteç olarak kullanılır
más daha fazla, en mas ama
beni, bana… mi benim
biliyorum (saber), olmak fiili emir kipi (ser) se kendisi, …
evet si eğer
çay te kendini, seni, …
sen tu senin
  • İşaret zamirleri olarak kullanılan kelimeler, sıfat olarak kullanılmadıkları durumlarda aksanlı harfler kullanılarak yazılırlar:
éste ésta éstos éstas bu (şey), bu (şeyler)
ése ésa ésos ésas o (şey), o (şeyler)
aquél aquélla aquéllos aquéllas o (şey, o (şeyler)
este esta estos estas bu, bunlar
ese esa esos esas o, onlar
aquel aquella aquellos aquellas o, onlar

Aquel ve ese aynı anlama gelmektedir; ancak aquel, daha uzaktaki şeyler hakkında konuşurken kullanılır.

İki tablodaki ifadelerin Türkçe’de daha rahat anlaşılması için örneği inceleyebiliriz:

No me gusta esta camisa, me gusta ésa. (Bu gömleği sevmedim, onu sevdim)
No me gusta esta camisa, me gusta esa camisa. (Bu gömleği sevmedim, o gömleği sevdim)

4- Diğer bazı özel durumlarda kullanılır;

  • Eğer zarf formuna dönüştürülen bir sıfat, hâlihazırda aksanlı bir harf içeriyorsa, aksanın yeri değiştirilmez. Bu özel durum dışında vurgu sondan bir önceki heceye kayacaktır (…. – MEEN/MENN – te, gibi)
fácil kolay fácilmente kolayca, kolaylıkla
rápido hızlı rápidamente hızla, hızlıca
  • Sólo ve solo
Sólo = solamente  =  sadece, yalnız (zarf)
solo  =  yalnız (sıfat)
  • Por qué ve porque
Por qué? (iki kelime ve aksanlı)  = neden (soru kelimesi)
porque (tek kelime ve aksansız)  = çünkü

Sayfayı paylaşarak konunun daha çok kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz. Soru, görüş, düzeltmeler ve eklemeleri aşağıdaki yorum panelinden iletebilirsiniz.
 
GRM-011