Category Archive : Zarflar

muy mucho

Muy ve Mucho

Muy ve Mucho

Kullanımları ve Farkları

Bu yazımızda İspanyolca’da muy ve mucho arasındaki farkları ve nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz.

Muy ve mucho kelimelerinin ikisi de “çok“, “fazla“, “çok fazla” gibi anlamlara sahip olabilmektedir.

Muy

  • Nitelikten, karakteristikten veya bir işin nasıl yapıldığından bahsederken kullanılır. Bahsedilen şeyin derecesini artırmak için kullanılır.
  • Genellikle “nasıl?”, “hangi şekilde?” ve bazen de yer bildirimlerinde “ne kadar?” gibi sorulara cevap verebilir.
  • Femenino ya da masculino formları yoktur. Her zaman muy şeklinde kullanılır.
  • Tekil ve çoğul formları yoktur. Her zaman muy şeklinde kullanılır.
  • Muy tek başına kullanılmamaktadır.

Genellikle muy + sıfat şeklinde karşılaşabiliriz.

  El es muy inteligente. – O çok zekidir. (Onun ne kadar zeki olduğunu, zeki olmasının niteliğini tanımlıyoruz. Zekiliğinin derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  Tú hablas español muy rápido. – Çok hızlı İspanyolca konuşuyorsun. (Ne şekilde, nasıl İspanyolca konuştuğunu tanımlıyoruz. Konuşmasının hızının derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  Estoy muy enojado.  – Çok kızgınım. (Kızgınlığımın niteliğini tanımlıyoruz. Kızgınlığımın derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  El banco está muy cerca. – Banka çok yakındadır. (Bankanın ne kadar yakında olduğunu tanımlıyoruz. Bir anlamda da yakınlığının niteliğini tanımlıyoruz. Yakınlığın derecesini artırarak belirtiyoruz.)

  Ali es muy ricoAli çok zengindir. (Alinin zenginliğinin niteliğini tanımlıyoruz. Zenginliğinin derecesini artırarak belirtiyoruz.)

Muy ile kulanılmış bazı örnekler:

Muy cerca
Muy lejos
Muy bien
Muy mal
Muy rápido
Muy grande
Muy pequeño
Muy inteligente
Muy bonita
Muy guapo

Mucho

  • Nicelik ve miktarı tanımlarken kullanılır.
  • Sıfat olarak kullanıldığında tekil ve çoğul formlarına, femenino ve masculino formlarına girebilmektedir. (Mucho, mucha, muchos, muchas)
  • Zarf olarak kullanıldığında her zaman mucho olarak kullanılmaktadır.
  • Mucho bazı durumlarda tek başına kullanılabilmektedir.

mucho + isim

  Ali es muy rico. Él tiene mucho dinero. – Ali çok zengindir. Onun çok parası vardır. (Paranın miktarını, niceliğini belirtiyoruz.)

  Hay muchas manzanas aquí – Burada çok fazla elma vardır. (Elmanın miktarını, niceliğini belirtiyoruz.)

  Mi hija tiene muchos zapatosKızımın çok fazla ayakkabısı vardır. (Ayakkabıların miktarını, niceliğini belirtiyoruz.)

Fiil + mucho

  (Yo) trabajo mucho(Ben) çok fazla çalışıyorum. (Burada mucho zarf olarak kullanılmakta ve herhangi bir tekil/çoğul ya da eril/dişil forma girmemektedir.)

Bu durum aşağıdaki örnekle karıştırılmamalıdır. Çünkü mucho + isim yapısı kullanılmıştır.

  (Yo) tengo mucho trabajo (Benim) çok fazla işin var. (Burada mucho sıfat olarak kullanılmakta ve sahip olduğum işin miktarını, niceliğini belirtmektedir.)

 

Mucho‘nun zıttı poco‘dur.

  Mucho, mucha, muchos, muchas – Poco, poca, pocos, pocas

Mucho’nun bazı ifadelerde kalıp olarak kullanıldığı görülebilir.

  Muchas gracias – Çok teşekkürler
  Mucho gusto – Tanıştığımıza memnun oldum

También ve Tampoco

TAMBIÉN ve TAMPOCO ZARFLARI

También ve Tampoco zarfları, İspanyolca’da “de”, “da”, “dahi”, “ayrıca” gibi anlamları ifade etmek için kullanılmaktadır. Ancak hangisinin ne zaman kullanılacağı konusunda sık sık yanılgıya düşülmektedir. Aradaki farkın aslında çok basit olması itibariyle, bu konuda kısa bir açıklama, iki ifadenin birbirine karıştırılmasını engelleyebilir.

TAMBIÉN:

Olumluluk, benzerlik ve eşitlik ifade eder.

También; daha önce söylenmiş olan bir şeyin üzerine ekleme yapmak için kullanılır. Yani, en basit şekli ile; bir diyalog içerisinde karşınızdaki kişiden duymuş olduğunuz “Ben bugün şuraya gideceğim.” gibi olumlu bir cümle, aslında sizin de yapacağınız eyleme işaret ediyorsa, “Ben de” derken También zarfını kullanabilirsiniz.

Yo soy Turco. (Ben Türküm.)
Yo tambíen. veya Yo tambíen soy Turco. (Ben de Türküm.)

Üzerine ekleme yapılacak olan ifadenin mutlaka bir başkası tarafından söylenmiş olması da şart değildir;

Yo quiero ir al cine y también al teatro hoy. (Bugün sinemaya ve ayrıca tiyatroya (da) gitmek istiyorum.)

TAMPOCO:

Olumsuzluk, zıtlık ifade eder.

Tampoco; daha önce söylenmiş bir şeyin olumsuzlaştırılması veya aksinin ortaya atılması için kullanılır. Yani, en basit şekli ile; bir diyalog içerisinde karşınızdaki kişiden duymuş olduğunuz “Ben bugün şunu yapmayacağım.” gibi olumsuz bir cümle, sizin de yapacağınız bir eyleme işaret ediyor ise; “Ben de” derken Tampoco zarfını kullanabilirsiniz.

Not: Tampoco zarfı, zaten içerisinde olumsuz bir ifadeyi barındırdığı için, olumsuzluk bildiren “no” zarfına tekrar gerek kalmamaktadır.

Selin: Yo no soy abogada. (Ben avukat değilim.)
Ali: Yo tampoco. veya Yo tampoco soy abogado. (Ben de avukat değilim.)

Olumsuzlaştırılacak olan ifadenin mutlaka bir diyalog içerisinde geçmesi de şart değildir;

Ali: Selin no es abogada y yo tampoco. (Selin avukat değil ve ben de değilim.)

Not: “Selin no es abogada y yo también no soy abogado.” gibi bir kullanım hatalı bir kullanım olacaktır. También no ifadesi yerine “tampoco” zarfı kullanılmalıdır.

GENEL NOT: También kullanılması gereken, yani olumlu ifadelerde “ve” bağlacına ihtiyaç duyduğumuz durumlarda “y” kullanırken; tampoco kullanılması gereken, yani olumsuz ifadelerde “ve” bağlacına ihtiyaç duyduğumuz durumlarda “ni” kullanırız;

Me gusta ir al cine, tambíen al teatro y a la playa. (Sinemaya, ayrıca tiyatroya ve de sahile gitmeyi severim.)
No me gusta ir al cine, tampoco al teatro ni a la playa. (Sinemaya, tiyatroya ve ne de sahile gitmeyi sevmem.)

GRM-007

A lo mejor – Quizás – Tal vez

“A lo mejor – Quizás – Tal vez” Kullanımları

Quizá / Quizás / A lo mejor / Tal vez (talvez) = Belki, Muhtemelen, …

Quizá” ve “Quizás” arasında sadece bölgesel kullanım farkları bulunmaktadır. (Latin Amerika ülkelerinde daha çok “Quizás” kullanılır.)

Quizá/quizás” ve “Tal vez” ile kullanılan fiillerin “subjuntivo” formda olması daha çok karşılaşılan bir durumdur.

A lo mejor” günlük konuşma diline daha yakın bir ifadedir ve bu ifade ile kullanılan fiiller ‘subjuntivo’ formda olmamalıdır.

Bu ifadeler anlam bakımından birbirlerine çok yakın olmakla birlikte, bunların aralarında kesinlik derecesi (ihtimalin kuvveti) açısından küçük bir fark olduğu söylenebilir:

A lo mejor > Quizás > Tal vez gibi bir sıralama yapmak mümkündür; ancak bu zarflarla birlikte kullanılan cümlenin anlamı da kesinlik açısından belirleyicidir.

Hay tres cosas que a lo mejor no sabes de mí. (Hakkımda muhtemelen bilmediğin üç şey var.)

Quizá no venga nadie. (Belki kimse gelmez.)

Tal vez no pensaron en esto. (Belki bunu akıllarına getirmemişlerdir.)

Sayfayı paylaşarak konunun daha çok kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz. Soru, görüş, düzeltmeler ve eklemeleri aşağıdaki yorum panelinden iletebilirsiniz.

KLM-004